ในหลวง ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยัง ปธน.แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยัง ปธน.แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

โดย pattraporn_a

28 พ.ย. 2564

12 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในการที่อดีตประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ถึงแก่อสัญกรรม


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในการที่ นายเฟรเดอริก วิลเลิม เดอ แคลร์ก (Mr. Frederik Willem de Klerk) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ความว่า


"ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรม ของนายเฟรเดอริก วิลเลิม เดอ แคลร์ก อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ผู้นำคนสำคัญ ซึ่งจะเป็นที่ระลึกถึงตลอดไป มิใช่เพียงแต่จากการอุทิศตนอย่างแน่วแน่ต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อประเทศ และประชาชนชาวแอฟริกาใต้ หากยังเป็นเพราะความมุ่งมั่นทุ่มเท อันเป็นที่ประจักษ์ชัด ในการธำรงไว้ซึ่งสันติสุข ความสมัครสมานสามัคคี และความมั่นคงของประชาคมโลกอีกด้วย ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจมายังท่าน และประชาชนชาวแอฟริกาใต้ ในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้" ​​​


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว