CH3ThailandNews

ชาวบ้านวอน ป.ป.ช. ลงสอบเสาโซลาร์เซลล์ไม่ตรงสเป็ก

26 พ.ย. 2564

24 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

ชาวบ้านเกาะสุกร รวมตัวเรียกร้อง ปปช.ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ 142 ต้น งบเกือบ 10 ล้าน แถมยังใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ หลังพบว่าการก่อสร้างไม่ตรงตามสเป็กสัญญา


ผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนด้วยระบบโซล่าเซล หรือโครงการขยายเขตไฟฟ้า เติมเสาไฟฟ้า ดวงไฟ ภายชุมชนเกาะสุกร ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง


ด้วยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยงบอุดหนุนตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9.9 ล้านบาท เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกาะสุกร รวม 19 สายทาง ครอบคลุมทั้ง 4 หมู่บ้าน ตั้งแต่ถนนสายจุดชมวิวเกาะสุกร-ถนนเลียบหาดแตงโม รวมจำนวน 142 ต้น ที่มีการลงนามโดยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะสุกร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 วันเริ่มสัญญา 26 เมษายน 2564 วันสิ้นสุดสัญญา 24 สิงหาคม 2564 โดยมีการขยายสัญญารวมแล้ว จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งจนถึงขณะนี้การติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ยังไม่มีการส่งมอบงาน


ทั้งนี้ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนดังกล่าว เป็นไปตามรายการบัญชีนวัตกรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ อบต.เกาะสุกร ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ในลักษณะแบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ มูลค่า 9,940,000 ล้านบาท แต่ในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างระบุงบประมาณ จำนวน 9,918,900 บาท


โดยชาวบ้านได้ตั้งข้อสังเกตว่า แต่เมื่อมีการติดตั้งแล้วพบว่า เสาไฟดังกล่าวมีความผิดปกติ ได้แก่ มีขนาดไม่ตรงสเป็ก ไม่ได้เป็นแบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ อีกทั้งขนาดและความสูง หลอดไฟไม่ได้มาตรฐาน เสาบางต้นหลังมีการทดลองเปิดพบว่า ระยะเวลาการส่องสว่างเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็หมดพลังงาน ดับลง รวมทั้งระยะห่างของการติดตั้งเสาไฟดังกล่าว บางจุดมีระยะห่างกันแค่ 50 เมตร บางจุดห่างกัน 80-100 เมตร รวมทั้งราคาระบบโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ มีราคาสูงถึงต้นละ 65,000-70,000 บาท ซึ่งชาวบ้านเห็นว่าเป็นราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง


อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเมื่อการติดตั้งออกมาไม่ตรงกับสเป็กการจัดซื้อจัดจ้าง อดีตนายก อบต.ผู้ซึ่งลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอปะเหลียน ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการเพื่อให้เป็นไปตามที่ อบต.กำหนด เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ตำบลเกาะสุกร โดยนายอำเภอปะเหลียน ได้ทำหนังสือถึง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อให้พิจารณา


ท้ายที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มีหนังสือตอบกลับ อบต.เกาะสุกร ว่า การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (นายก อบต.) ได้มีการลงนามในหนังสือสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยไปแล้ว ซึ่งตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 161 และ 165 เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จึงขอให้ อบต.เกาะสุกร พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการต่อไป


นายจำเริญ อนันต์พฤทธ์ อายุ 52 ปี ชาวบ้านเกาะสุกร กล่าวว่า ชาวบ้านอยากให้ ปปช.ส่วนกลาง เข้ามาตรวจสอบโครงการดังกล่าว เกี่ยวกับที่มาที่ไป และเหตุผลของการต่อสัญญาโครงการถึง 3 ครั้ง ซึ่งโครงการนี้ในตำบลอื่นๆ ที่ได้ทำพร้อมกันดำเนินแล้วเสร็จ มีการส่งมอบงานและเปิดใช้งานได้ตามปกติ เช่น ที่ อบต.แหลมสอม อำเภอปะเหลียน ซึ่งชาวบ้านมองว่า เกาะสุกรควรจะได้ของดี แต่ปรากฏว่าเสาไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้มาติดบ้างดับบ้าง หรือไม่ได้สว่างนานถึงตอนเช้า แต่ตามสเป๊กต้องส่องสว่างได้ 5 คืนติดต่อกัน และจริงๆ แล้วเริ่มสัญญาโครงการนี้ได้ลงนามเมื่อเดือนมีนาคม 2564 และได้ขยายสัญญามาแล้วถึง 3 ครั้ง และโดยครั้งที่ 3 จะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยพวกตนไม่ทราบเหตุผลในการขยายโครงการ


ส่วน นายบุญนำ อมรศิริปัญญา อายุ 53 ปี ชาวบ้านเกาะสุกรอีกราย กล่าวว่า ตนประเมินว่าระบบโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ไม่น่าจะมีราคาสูงถึงต้นละ 65,000 บาท โดยราคาถ้าเป็นบนบกน่าจะอยู่ที่ต้นละประมาณ 15,000 บาท แต่เมื่อนำมาสร้างบนเกาะ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างจะสูงกว่าบนฝั่งประมาณต้นละ 5,000 บาท เชื่อว่าราคาจริงน่าจะตกที่ต้นละประมาณ 25,000 บาทเท่านั้น ขณะที่เหล็กที่นำมาทำเสา รวมทั้งน็อตที่ยึดติดกับพื้นปูน ไม่ใช่เป็นแบบฐานรากแบบสกรูติดตั้งสำเร็จรูป แต่ใช้น็อตขัน เชื่อว่าจะไม่ทนทานน้ำทะเล หากถูกน้ำทะเลท่วมถึงก็จะสึกกร่อนและพังเสียหายได้แน่นอน โดยราคาที่ปรากฏในสัญญาถือว่าสูงเกินไป จึงอยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบโดยส่วน เชื่อว่าเกิดความไม่ชอบมาพากลในการติดตั้งดังกล่าวแน่นอน ข่าวยอดนิยม