กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานสิ่งของ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ชุมพร

พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานสิ่งของ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.ชุมพร

โดย panwilai_c

24 พ.ย. 2564

10 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดชุมพร


วันนี้ ที่ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านคลองโชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวัลลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ถูกผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย


จากนั้น ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านคลองโชน จำนวน 3 ราย โดยจังหวัดชุมพร มีฝนตกหนัก และเกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ 54 ตำบล 489 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 2 พันคน ซึ่งที่อำเภอทุ่งตะโก มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 839 ครัวเรือน ปัจจุบัน สถานการณ์น้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทางจังหวัดได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

Related News