ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ มอบหนังสือพระราชทาน แก่นายอำเภอ เป็นความรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า

พระราชสำนัก

ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ มอบหนังสือพระราชทาน แก่นายอำเภอ เป็นความรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า

โดย kodchaporn_j

22 พ.ย. 2564

84 views

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญหนังสือพระราชทาน เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์ มอบให้กับนายอำเภอ เพื่อเผยแพร่ความรู้ การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า


วันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบหนังสือพระราชทาน ’เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์’ จำนวน 1,000 เล่ม ให้กับส่วนราชการ และนายอำเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์


เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านพฤติกรรมช้างป่า ให้แก่นักเรียน เยาวชน ประชาชน และหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปณิธาน ในการสืบสาน รักษาต่อยอด แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มี 3 อำเภอ ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ประกอบด้วย อำเภอน้ำหนาว อำเภอหล่มสัก และอำเภอหนองไผ่


สำหรับหนังสือพระราชทาน ’เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์’ เป็นหนังสือการ์ตูนที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของช้างไว้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ไปสู่ชุมชนพื้นที่ ได้รับผลกระทบจากช้าง ให้ผู้อ่านได้รู้จักพฤติกรรมของช้าง รู้ถึงสาเหตุเมื่อช้างมาเยือน พร้อมที่จะเตรียมตัวว่าควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อลดการเผชิญหน้า ลดการปะทะ และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนจะได้เรียนรู้ในการปรับตัว ปรับเปลี่ยนอาชีพให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกันกับช้างอย่างสมดุล


ปัจจุบัน หมู่บ้านคชานุรักษ์ มีหมู่บ้านนำร่องใน 5 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว ซึ่งชุมชนจะได้เรียนรู้ร่วมกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการประกอบอาชีพ เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ระหว่างคนและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน