มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในสุพรรณบุรี และตั้งโรงครัวพระราชทานที่ชุมพร

พระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในสุพรรณบุรี และตั้งโรงครัวพระราชทานที่ชุมพร

โดย panwilai_c

18 พ.ย. 2564

37 views

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ที่จังหวัดชุมพร


วันนี้ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,435 ชุด ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี


โดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำไปมอบให้กับตัวแทนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน ทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 10 อำเภอ 997 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อนกว่า 56,000 ครัวเรือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความช่วยเหลือ และตรวจสอบความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาต่อไป


ส่วนที่ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้นำรถประกอบอาหาร ไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเป็นวันแรก เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ มอบให้ประชาชนที่เดือดร้อน วันละ 2 มื้อ รวม 7,000 กล่อง โดยมูลนิธิฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


นอกจากนี้ ยังลงพื้นที่อำเภอประทิว มอบถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 250 ถุง ประชาชนที่ได้รับอาหารและถุงยังชีพพระราชทาน ต่างมีขวัญกำลังใจ และซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

Related News