องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชน-จนท. ใน จ.เชียงราย

พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชน-จนท. ใน จ.เชียงราย

โดย panwilai_c

18 พ.ย. 2564

13 views

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการดำเนินงาน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


วันนี้ ที่กองบังคับการกองร้อยหมู่ 1 บ้านห้วยอื้น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทานจำนวน 334 ถุง มอบแก่ กองร้อยทหารม้าที่ 1 หมวดทหารม้าที่ 1 - 3 และ กพ.ชป.นาโต่ ตำบลเทอดไทย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน และรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน


พร้อมกับ เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชิญถุงพระราชทานจำนวน 354 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ พร้อมเสื้อกันหนาว รวม 1,004 ตัว ไปมอบแก่เด็กในพื้นที่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านห้วยหยวกป่าโซ , บ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ อำเภอเวียงแก่น จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้จัดตั้ง "สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง" พบว่าราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เยาวชนได้รับการศึกษา อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการฟื้นฟูกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

Related News