กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าฯ ณ วังสระปทุม

พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าฯ ณ วังสระปทุม

โดย panwilai_c

18 พ.ย. 2564

23 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


วันนี้ เวลา 15.24 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อัยการสูงสุด และนางปรียานุช ทนินซ้อน นายกสมาคมภริยาอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการร้านกรมราชทัณฑ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภาชาดไทย


ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และคณะกรรมการร้านสภาทนายความ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นางชลภัทร พิมพา นายกสโมสรโรตารี กรุงเทพ-รัชดาภิเษก และคณะกรรมการสโมสร ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนนวฤกษ์ของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565


นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


1. นางเฉลิมขวัญ นิวาตวงศ์ กรรมการมูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ ) เพื่อพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง “เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี


2. นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) เพื่อพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง “เซมิ ไอซียู” (Semi ICU) ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์ และความเป็นไทย เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย


3. นางวิศรุตา ฟอร์ซ็อง ประธานชมรมว่ายน้ำเพื่อสุขภาพไทย และนางสาวริญรภัสร์ ภูริกรพัฒนวัฒน์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดกิจกรรมว่ายน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ ) และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือรายงานผลการดำเนินกิจกรรม และวีดิโอบันทึกกิจกรรมดังกล่าว


4. นางเนตรชนก เศรษฐจันทร รองประธานกรรมการมูลนิธิ แคร์ ฟอร์ วอเตอร์ และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดกิจกรรมการประมูลเพื่อการกุศล “วี แคร์, วี แชร์” (We Care, We Share) สมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)


รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา นำ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ 40 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดงาน ฯ โอกาสนี้ ผู้ชนะการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย


รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ และคณะทำงานพร้อมผู้สนับสนุนโครงการจัดนิทรรศการ “อนัมสยามมิตร” เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดทำวีดิทัศน์ เรื่อง “อนัมสยามมิตร” ภาษาเวียดนาม เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก และเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชสุดา และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

Related News