เรื่องเล่าเช้านี้

ครม.เห็นชอบจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าฯ จากสเปนเพิ่มเติม 165,000 โดส

28 ก.ย. 2564

45 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

28 ก.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมควบคุมโรค ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 AstraZeneca จากราชอาณาจักรสเปน เพิ่มเติม จำนวน 165,000 โดส จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ให้กรมควบคุมโรคจัดซื้อวัคซีน AstraZeneca จากราชอาณาจักรสเปน จำนวน 449,500 โดส รวมทั้งสิ้น จำนวน 614,500 โดส


โดย ครม. เห็นชอบให้กรมควบคุมโรค เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของ AstraZeneca จากราชอาณาจักรสเปน เพิ่มเติม และอนุมัติให้ รมว.สธ. เป็นผู้มีอำนาจลงนามใน Schedule II to Tripartite Agreement: Form of Doses Offer Notice


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า สเปนจะกำหนดส่งมอบวัคซีน AstraZeneca ทั้ง 2 ชุด ในภายในต้นเดือนตุลาคม 2564 นี้ โดยการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากสเปนเพิ่มเติม เป็นความก้าวหน้าในการเจรจาจัดซื้อวัคซีนจากประเทศในสหภาพยุโรป


ทั้งนี้ ประเทศไทยยังได้มีการเจรจาจัดซื้อ/รับบริจาควัคซีนอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศไทยเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564

ข่าวยอดนิยม