เรื่องเด่นเย็นนี้

61 ปี PEA มุ่งสู่ Digital Transformation

13 ชม. ที่ผ่านมา

106 view

หลอนไปไหม! อ.สิงหนคร ใช้ป่าช้า-มัสยิด เป็นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์โรงงานในสงขลา

23 ก.ค. 2564

1.3K view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

สาธารณสุขอำเภอสิงหนคร ใช้ป่าช้าเกาะฝ้าย และมัสยิดใบหรุลอิสลาม เป็นสถานที่กักตัวหลังเจอคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรม


สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา หลังประกาศเป็น 1 ใน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งเป็นวันที่ 4 ที่ทางจังหวัดสงขลาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 โดยในวันนี้มียอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด รายใหม่มีจำนวน 234 คน และเสียชีวิต 1 คน ซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ถูกส่งตัวกระจายรักษาตามโรงพยาบาลสนามต่างๆของจังหวัดสงขลา


ล่าสุดบรรยากาศภายในป่าช้าเกาะฝ้าย หรือ สำนักสงฆ์ป่าช้าเกาะฝ้าย หมู่ 6 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และ มัสยิดใบหรุลอิสลาม หมู่ 7 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งทางสาธารณสุขอำเภอสิงหนครได้ใช้เป็นสถานที่กักตัวชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์โรงงานสงขลาแคนนิ่งและโรงงานทรอปิคอลแคนนิ่ง หรือ โรงงาน กม.19


ทางด้าน นายดุสิต หรัญถะโน ปลัดอำเภอสิงหนคร เปิดเผยว่า สาเหตุที่ทางสาธารณสุขอำเภอสิงหนครได้ใช้สถานที่ทั้ง 2 แห่ง เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนั้น เพื่อต้องการลดความแออัดของโรงพยาบาลสนามอยู่ในขณะนี้และลดความตึงเครียดของผู้ที่โดนกักตัวให้รู้สึกอยู่ใกล้บ้าน โดยสถานที่กักตัวที่แรกเป็นสถานที่ของสำนักสงฆ์ป่าช้าเกาะฝ้าย ภายในแบ่งออกเป็น 3 โซน มีโซนผู้ชาย โซนผู้หญิง และโซนครอบครัว


โซนผู้ชาย ได้ใช้กุฎิพระสงฆ์ที่ใช้ฝึกวิปัสนากรรมฐานเป็นที่กักตัวมีทั้งหมดประมาน 30 หลัง ( 1 หลัง ต่อ 1 คน) โซนผู้หญิง ได้ใช้ศาลาการเปรียญหลังใหญ่ที่ใช้ทำพิธีตามหลักศาสนาเป็นสถานที่กักตัว โซนครอบครัว ได้ใช้กุฎิพระสงฆ์หลังใหญ่ไว้กักตัวที่มาเป็นครอบครัว


เรื่องอาหารการกิน ทางสาธารณสุขอำเภอสิงหนครจะเป็นผู้ดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3 มื้อ มื้อละ 50 บาท รวมเป็น 150 บาท ต่อคน รวม 14 วัน ซึ่งขณะนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ทางสาธารณสุขอำเภอสิงหนครเฝ้าติดตามดูอาการทั้งหมด 4 คน และวันนี้เป็นวันที่ 8 ของการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง


ส่วนสถานที่กักตัวแห่งที่ 2 มัสยิดใบหรุลอิสลาม หมู่ 7 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา มีนายวิศรุต ไสยะ กำนันตำบลวัดขนุน ผู้ช่วยกำนัน และเจ้าหน้าที่ อสม. ให้การดูแลกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซึ่งมีจำนวน 8 คน แบ่งออกเป็นชาย 5 คน หญิง 3 คน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเคร่งครัดในเรื่องศาสนาจึงขอสมัครใจมากักตัวที่มัสยิดแห่งนี้ ส่วนเรื่องอาหารจะมี 3 มื้อ มื้อละ 50 บาท ที่ทางสาธารณสุขอำเภอสิงหนครให้การดูแลและวันนี้กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัววันนี้เป็นวันที่ 12 ของการกักตัว


นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านที่อยู่กันเป็นครอบครัวซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ไม่สะดวกมากักตัวที่มัสยิดแห่งนี้จำนวนหลายหลัง โดยขอกักตัวอยู่ที่บ้าน จากการพูดคุยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงคนหนึ่ง หลังได้กักตัวเป็นวันที่ 7 ซึ่งในวันนี้จากการเฝ้าติดตามดูอาการไม่พบว่าจะมีอาการแสดงออกมาแต่อย่างใด


จากนั้นขั้นตอนต่อไปก็จะนำสมาชิกทั้งหมดของบ้านหลังนี้ซึ่งอยู่ในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง ทำการสวอปหาเชื้อโควิดอย่างละเอียดทุกคน หากกักตัวครบ 14 วัน และตรวจซ้ำครั้งสุดท้ายหากไม่พบมีเชื้อก็อนุญาตให้ใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาออกจากบ้านสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/RSvcrAqvySI

ข่าวยอดนิยม