ข่าวในพระราชสำนัก

สภากาชาดไทย-สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบอาหารมอบแก่ผู้ถูกผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

14 พ.ค. 2564

26 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สภากาชาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบอาหารมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันนี้ ที่โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จัดตั้ง "ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สำหรับนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยนายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบอาหารพระราชทาน จำนวน 3,730 ชุด ให้แก่ผู้แทนอำเภอละหานทราย, อำเภอบ้านกรวด, อำเภอคูเมือง, ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อนำไปแจกจ่าย บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งได้รับซื้อวัตถุดิบ ผลิตผล และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรจากชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ของเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้นำอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วย ในพื้นที่ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จำนวน 3 คน


ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร


และที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สนามเสือป่า มีบุคลากร นักศึกษา นักเรียน จิตอาสาของสถาบันฯ และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 200 กล่อง และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 200 กล่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และส่งมอบกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี และเป็นผู้ให้ โดยทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง อันเป็นแนวทาง ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นํามาเป็นหลักในการดําเนินงาน ส่งผลให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความเป็นจิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินงานเพื่อสังคม

ข่าวยอดนิยม