ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

14 พ.ค. 2564

55 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการแพทย์


วันนี้ ที่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เสื้อคลุมแบบปิดด้านหน้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกห้องติดเชื้อ 1,500 ชุด,ชุดสวมคลุมร่างกายชิ้นเดียว 400 ชุด และเสื้อคลุมแบบใช้ซ้ำได้ 800 ชุด เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลน อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย ด้วยทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ที่มีอย่างต่อเนื่อง


ซึ่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ด้วยการเสริมอัตรากำลังคลินิกสำหรับตรวจคัดกรอง ผู้มีความเสี่ยงสัมผัสโรค ,จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเข้ารักษาตัว ของผู้ป่วยปานกลาง และผู้ป่วยหนัก รวมถึงสถานที่กักตัวเฝ้าระวัง โดยปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 เข้าพักรักษาตัว 11 คน


นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่โรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลเลิศสิน กรุงเทพมหานคร ซึ่งดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีระดับอาการกึ่งวิกฤต และระดับอาการวิกฤต รวมถึงเปิดเป็น Hospitel อีก โรงพยาบาลนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ที่ล่าสุดยังมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัว ณ หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ และหอผู้ป่วยวิกฤติ รวม 6 คน


นอกจากนี้มีผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 9 คน, โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่มีผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม จำนวน 90 คน รักษาหายกลับบ้านแล้วจำนวน 81 คน และเสียชีวิต 1 คน, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษารวม 28 คน รักษาหายแล้ว 22 คน, โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ที่สามารถรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้ถึง 496 เตียง ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 163 เตียง และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยการได้รับเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทานนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย และยังช่วยป้องกันอัตราการเสี่ยงติดเชื้อให้แก่บุคลากรทางการแพทย์


ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ผ่าน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )" ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 067-300487-3 ซึ่งเงินบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ข่าวยอดนิยม