เที่ยงวันทันเหตุการณ์

เริ่มแล้ว ทดลองระบบฉีดวัคซีนวันแรก ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว ย้ำไม่รับวอล์คอิน

12 พ.ค. 2564

129 view

เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 11.20 - 12.35 น.

เริ่มแล้ว ทดลองระบบฉีดวัคซีนโควิด-19 ภายนอกโรงพยาบาลของภาคเอกชนวันแรก และแห่งแรกใน กทม. ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว


บรรยากาศที่สกายฮอล์ ลานจอดรถ ชั้น 3 ห้างฯเซ็นทรัลลาดพร้าว ซึ่งเปิดเป็นจุดฉีดวัคซีน นอกโรงพยาบาล 1 ใน 25 แห่ง โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับ กทม. พบว่ามีประชาชนมารอเข้าคิว ก่อนเวลาที่กำหนด 8 นาฬิกา ซึ่งจะเปิดรับฉีดเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในไลน์แอปพลิเคชั่น และไลน์ออฟฟิเชียลหมอพร้อม และมีชื่อขึ้นในระบบว่า อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เท่านั้น


ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อาสาสมัคร และกลุ่มอาชีพซึ่งแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ จะส่งชื่อให้สำนักอนามัยของเขตจตุจักรคัดกรองล่วงหน้า รวมถึงรายชื่อที่สำนักงานเขตจตุจักร รวบรวมชื่อเจ้าหน้าที่เขต ลูกจ้าง อาทิ ครู พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานเก็บขยะ เทศกิจ เป็นต้น เพื่อให้สำนักอนามัยคัดเลือก โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับการยืนยันและปรากฏรายชื่อในระบบล่วงหน้าแล้วถึงเข้ารับการฉีดในวันนี้


แต่ก็พบว่า มีหลายรายวอล์คอินเข้ามา เพราะประเมินว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน และจากการรับข่าวสารที่ไม่ชัดเจน เช่น กลุ่มผู้ค้า และผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่ เป็นต้น จึงไม่สามารถฉีดได้ ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อยืนยันในระบบแล้วเท่านั้น ซึ่งแม้เป็นการทดลองระบบวันแรก แต่ผู้ที่มีชื่อก็ได้ฉีดวัคซีนในวันนี้


ภายในฮอลล์จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดคิว ตามมาตรฐาน Social Distancing กว่า 100 คน พร้อมชี้แจงขั้นตอนการเข้ารับบริการ ซึ่งมีอยู่ 5 จุด มีระบบเครื่องปรับอากาศที่ผ่านการฆ่าเชื้อ และอากาศถ่ายเท โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่แออัด มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คอยประกาศเสียงตามสาย อธิบายขั้นตอนและการเตรียมตัวเป็นระยะ พร้อมย้ำว่า วัคซีนที่นำมาฉีด มีเฉพาะซิโนแวคเท่านั้นสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/pRw4wMUkZgY

ข่าวยอดนิยม