ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ แก่โรงพยาบาลภาคสนาม

05 พ.ค. 2564

21 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องเอกซ์เรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล พร้อมระบบ AI แก่โรงพยาบาลภาคสนาม


วันนี้ ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบเครื่องเอกซ์เรย์ เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล พร้อมชุดประมวลผลภาพด้วยระบบ AI พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19


เช่นเดียวกับ ที่โรงพยาบาลจันทรุเบกษา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้รับมอบเครื่องเอกซ์เรย์ เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล พร้อมชุดประมวลผลภาพด้วยระบบ AI พระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานแก่โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น 1 ในโรงพยาบาลสนาม 19 แห่ง ที่ได้รับพระราชทาน ด้วยทรงห่วงใยประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งขณะนี้ มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และพบภาวะปอดอักเสบเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจภาพรังสีปอดให้ทันท่วงที เพื่อคัดแยกผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลเร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษาพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิต


สำหรับเครื่องเอกซเรย์ ระบบดิจิทัล เป็นเครื่องที่ประมวลผลแบบ AI Technology หรือ ปัญญาประดิษฐ์ สามารถส่งข้อมูลการวินิจฉัยของผู้ป่วย ไปยังจอแสดงผล ช่วยให้แพทย์วิเคราะห์ ประเมินผล คัดกรองผู้ป่วย ตรวจหาโรค ซึ่งเครื่องจะตรวจจับ และแสดงตำแหน่งที่พบความผิดปกติด้วยจุดผิดปกติ ของโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น และจะแสดงผลผ่านหน้าจอทันที ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการตรวจ ช่วยลดความเสี่ยงของแพทย์ ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์ของโรคกลับสู่สภาวะปกติ จะนำไปใช้งานในภาคสนามเมื่อมีภารกิจอื่นต่อไป

ข่าวยอดนิยม