ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

05 พ.ค. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี วันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 223 ถุง ไปมอบแก่นายอำเภอต่างๆ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย โดยจะเชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ สร้างความปลื้มปีติแก่ราษฎร และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับอิทธิพลจากอากาศแปรปรวน เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงเป็นวงกว้างในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายใน 8 อำเภอ 27 ตำบล 69 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 223 ครัวเรือน ประกอบด้วย อำเภอเดิมบางนางบวช 57 ครัวเรือน, อำเภอด่านช้าง 26 ครัวเรือน, อำเภอศรีประจันต์ 36 ครัวเรือน, อำเภอดอนเจดีย์ 6 ครัวเรือน, อำเภอหนองหญ้าไซ 60 ครัวเรือน, อำเภออู่ทอง 17 ครัวเรือน, อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 19 ครัวเรือน และอำเภอสามชุก 2 ครัวเรือน


โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย และสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทาน ให้ความช่วยเหลือ และเยียวยา เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติต่อไป

ข่าวยอดนิยม