CH3ThailandNews

คุณรู้หรือไม่? เลื่อนนาฬิกาปลุกในตอนเช้า ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

13 เม.ย. 2564

288 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

เชื่อว่าในทุกๆคืนก่อนนอน ใครหลายคนจะต้องตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อตื่นไปเรียนหรือตื่นไปทำงานให้ทันในเช้าอีกวัน และส่วนมากในการตั้งนาฬิกาปลุกไม่มีการตั้งเพียงแค่ครั้งเดียวอย่างแน่นอน เพราะส่วนมากทุกคนจะตั้งก่อนเวลาตื่นประมาณ 5 - 10 นาที และตั้งอย่างน้อยประมาณ 2-3 ครั้ง


วันนี้เราจะมาเตือนทุกคนว่าการเลื่อนนาฬิกาปลุกในตอนเช้าไม่ดีต่อสุขภาพ เพราะก่อนที่เราจะตื่นขึ้นมา ระบบร่างกายของเราจะเตรียมพร้อมก่อน 1 ชั่วโมง โดยร่างกายของเราจะค่อย ๆ ปรับฮอร์โมนให้สูงขึ้น และเริ่มหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล ออกมา


เนื่องจากการที่เราตื่นขึ้นมาแล้วนอนต่อนั้น เป็นการทำให้ร่างกายของเรากลับเข้าสู่กระบวนการนอนอีกครั้ง ดังนั้นในการที่เราหลับ ๆ ตื่น ๆ ในหลาย ๆ ครั้ง จะส่งผลให้การเตรียมร่างกายในการที่จะตื่นแบบปกตินั้นจะไม่เกิดขึ้น ส่งผลเสียต่อร่างกายของเรา ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยง่าย ไม่สดชื่น

ข่าวยอดนิยม