CH3ThailandNews

อันตรายกว่าที่คิด 'นอนกรน' เป็นสัญญาณเตือนในการบอกโรคร้าย

13 เม.ย. 2564

2.4K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

การที่นอนกรนหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ปกติทั่วไปไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง แต่แท้ที่จริงแล้วนอนกรนเป็นอีกหนึ่งภาวะผิดปกติของการนอนหลับและส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทำให้หลายๆโรคที่เราไม่คาดคิดตามมาด้วย เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการนอนกรนจะส่งผลร้ายในด้านใดของร่างกาย


1.อัมพฤกษ์ อัมพาต

การนอนกรน ส่งผลทำให้เกิด 'คราบพลัค' สะสมในหลอดเลือด และเสี่ยงต่อการอุดตันของหลอดเลือดสมองอีกด้วย


2.โรคสมองเสื่อม

การนอนกรนเป็นประจำ จะทำให้เลือดนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอ ทำให้การนอนหลับของคุณไม่มีประสิทธิภาพที่ดี เมื่อตื่นนอนขึ้นมาจะทำให้สมองตื้อ ขี้ลืม ถ้าเรานอนกรนอยู่เป็นประจำจะทำให้สมองเสื่อมเร็ว
3.โรคหัวใจ

การนอนกรนเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจสูง


4.โรคมะเร็ง

การนอนกรน จะทำให้มีการกระตุ้นเนื้องอกให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เสี่ยงต่อการเกิดเลือดคั่งบริเวณเนื้องอก ถ้าหากมีการคั่งเลือดในปริมาณที่มาก จะทำให้เซลล์ดังกล่าวกลายเป็นเซลล์มะเร็งข่าวยอดนิยม