ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ประธานาธิบดีเวียดนามคนใหม่

13 เม.ย. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายเหวียน ซวน ฟุก ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นายเหวียน ซวน ฟุก (Mr. Nguyen Xuan Phuc) ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคนใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ความว่า


ฯพณฯ นายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงฮานอย ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประสบความสุขความสำเร็จ ทั้งให้ประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม มีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป


ประชาชนชาวไทยชื่นชมยกย่องท่านประธานาธิบดีอย่างมาก ที่ผ่านมาท่านได้ดำเนินการสนับสนุน และทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมไมตรีจิตมิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับไทยให้ใกล้ชิดสนิทสนม และกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งของท่าน ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนาน และความร่วมมืออันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ให้พัฒนายั่งยืนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข่าวยอดนิยม