ข่าวในพระราชสำนัก

สำนักพระราชวัง แจ้งการเปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว ในช่วงวันสงกรานต์

12 เม.ย. 2564

94 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 เมษายนนี้ สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนี้


วันที่ 13 ถึง 14 เมษายน 2564 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตามปกติ และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดรได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง17.00 น.


วันที่ 15 เมษายน 2564 นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ ยกเว้นพระอุโบสถ และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 14.00 น.


ทั้งนี้ขอให้ประชาชนแต่งกายสุภาพ โดยกรณีเข้าปราสาทพระเทพบิดร สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรง หรือผ้านุ่ง และกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม