เรื่องเล่าเช้านี้

ต่ออายุลดค่าโอน-จดจำนองบ้านต่ำกว่า 3 ล้าน-ขยายยื่นภาษีถึง 30 มิ.ย.64

27 ม.ค. 2564

85 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบผู้ประกันตนตามาตรา 33 จากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยลดเงินสมทบ จากเดิมร้อยละ 3 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็น ร้อยละ 0.5 หรือส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม


นอกจากนี้ที่ประชุมครม. ยังเห็นชอบลดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบปี 64 ลง 90% จากภาษีที่คำนวณได้ ซึ่งจะครอบคลุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไม่ว่าจะเป็นใช้ประโยชน์เกษตรกรรม เป็นที่อยู่อาศัย และที่ดินว่างเปล่า อีกทั้งยังได้ขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนซื้ออสังหาริมทรัพย์ สำหรับราคาบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท จากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดจากเดิม 1% ของมูลค่าที่จำนอง เหลือ 0.01% โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2564


ขณะเดียวที่ประชุมครม. ยังได้เห็นชอบขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 63 กับกรมสรรพากรออกไปอีก 3 เดือน ซึ่งเดิมกำหนดสิ้นสุดยื่นวันสุดท้าย 31 มี.ค.64 ออกไปเป็นวันที่ 30 มิ.ย.64 ด้วย


รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/I_tb8Ln0Xyk

ข่าวยอดนิยม