CH3ThailandNews

เช็กเลย! ใครได้-ไม่ได้ รับสิทธิ์ ‘เราชนะ’ รัฐเยียวยาโควิด 3,500/คน แจก 2 เดือน

13 ม.ค. 2564

91.2K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

วันที่ 12 ม.ค. 64 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ได้กล่าวถึง การคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน จากโครงการที่มีชื่อว่า 'เราชนะ' ซึ่งเตรียมเสนอครม. วันที่ 19 ม.ค.นี้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะมีเกือบ 40 ล้านคน ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วน ซึ่งเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการจะเผยให้ทราบภายหลัง พร้อมย้ำระบบการลงทะเบียนจะไม่มีปัญหาเหมือนกับรอบโครงการ 'คนละครึ่ง' แน่นอน
 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ผ่านผ่านเกณฑ์สมัคร 'เราชนะ' สามารถลงทะเบียนผ่าน  www.เราชนะ.com ซึ่งจะแจ้งวันลงทะเบียนให้ทราบชัดเจนอีกครั้ง หลังครม.อนุมัติ โดยจะมีแจกเงิน 2 เดือน คือ ก.พ. และมี.ค. รายละเอียดการสมัครไม่ยุ่งยากเหมือน 'เราไม่ทิ้งกัน'
 
 
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการ 'เราชนะ' ทางรัฐบาลจะดูแลตรวจสอบว่ากลุ่มคนใดอยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนนำไปสู่การร้องเรียนเหมือนที่ผ่าน สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 'เราไม่ทิ้งกัน' หากมีการพิจารณาแล้วพบว่าผ่านเกณฑ์ก็สามารถเข้าร่วมโครงการ 'เราชนะ' ได้ 
 
 
สำหรับผู้ที่คุณสมบัติไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ 'เราชนะ' นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เผยว่า กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้ว ประกอบด้วย
 
- ข้าราชการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 ล้านคน
 
- ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในมาตรการ 39 และมาตรา 40
 
- ผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ โดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝาก
 
 
กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ หรือเกษตรกร ที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ และจะช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียว ในหลักการจะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเหมือนมาตรการเราไม่ทิ้งกันครั้งก่อน
 
 
ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ 14 ล้านคน จะได้เข้าร่วมมาตรการอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียน ขณะที่ผู้ที่เคยเข้าร่วมมาตรการของรัฐซึ่งมีแอปเป๋าตังอยู่แล้ว คลังจะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณา ถ้ามีรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ 
 
 
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินอัตโนมัติผ่านแอปเป๋าตังโดยไม่ต้องลงทะเบียน ขณะที่ผู้ผ่านเกณฑ์แต่ไม่ได้มีฐานข้อมูลในแอปเป๋าตังจะได้รับเงินผ่านพร้อมเพย์
 
สรุปง่ายๆ 
 
 
ผู้ที่เข่าข่ายได้สิทธิ์ลงทะเบียนเงินเยียวยาเราชนะ มี 3 กลุ่มแรกคือ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มลูกจ้างรายวัน และกลุ่มเกษตรกร
 
 
ใครเคยได้สิทธิ์รอบที่แล้ว จะต้องตรวจสอบอีกครั้งเพื่อรักษาสิทธิ์ ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ (บัตรคนจน) 14 ล้านคน ได้สิทธิ์อัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน
 
 
ส่วนผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์รอบนี้ ได้แก่ ผู้อยู่ระบบประกันสังคม ข้าราชการ หนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้มีรายได้สูง ที่รัฐบาลจะมีมาตรการอื่นมาเยียวยาต่อไป
 
 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องรอความชัดเจนจาก ครม. ที่จะประชุมในวันที่19 ม.ค.จะอนุมัติรายละเอียดและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนออกมาอย่างไร

ข่าวยอดนิยม