CH3ThailandNews

“เพื่อไทย” เสนอ 8 มาตรการฟื้นฟู จี้ “นายกฯ” เร่งเยียวยาเศรษฐกิจ ช่วย ปชช. พ้นพิษโควิด-19

11 ม.ค. 2564

1K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

“เพื่อไทย” จี้ “ประยุทธ์” แจกทั่วถึง 5,000 บาท 3 เดือน และ แจก  6,000 บาท 3 เดือน ในพื้นที่กระทบหนัก 5 จังหวัด เสนอ มาตรการเยียวยาทางการคลัง 4 ข้อ มาตรการฟื้นฟู 8 ข้อ ทวง การหารายได้จากแหล่งก๊าซไทย-กัมพูชา และแลนด์บริดจ์ 

 

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ กล่าวในการเสวนาผ่าน วิดิโอคอนเฟอเร้นซ์ ของพรรคเพื่อไทยว่า  ในภาวะวิกฤตการระบาดไวรัสโควิดรอบใหม่ รัฐบาลต้องตั้งหลักคิดให้ดี อย่าสับสนหรือร้อนรน โดยที่ผ่านมาได้ออกมาตรการผิดๆ ถูกๆ ซึ่งรัฐบาลเองต้องออกมาแก้ไขกันตลอด ยิ่งทำให้ประชาชนสับสนและยิ่งทำให้ประชาชนเดือดร้อนหนัก

อีกทั้งจำเป็นอย่างมากที่รัฐบาลต้องคิดแผนฟื้นเศรษฐกิจ หารายได้ ควบคู่ไปกับการเยี่ยวยาและการแก้ไขปัญหาการระบาดไวรัส ในภาวะวิกฤตรัฐบาลต้องคิดมาตรการที่เฉียบพลันเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ดังนั้น พรรคเพื่อไทยจึงเสนอ มาตรการเยียวยาพร้อมมาตรการฟื้นฟูประเทศดังนี้

 

มาตรการเยียวยา

1. กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีประกันสังคม ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระ ลูกจ้าง กลุ่มเปราะบาง และเกษตรกร (กลุ่มเดิมจากการเยียวยาครั้งก่อน) ให้ได้รับเงินสนับสนุนคนละ 15,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เท่ากับการเยียวยาให้ครั้งแรก) สำหรับนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐ และเงินสนับสนุนคนละ 18,000 บาท แบ่งจ่ายเดือนละ 6,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของรัฐ

 

2. มาตรการลดภาระของประชาชน อุดหนุนภาระดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่ผ่อนรถยนต์ คอนโดมิเนียม และบ้านอยู่อาศัย ผู้ได้รับผลกระทบเป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

3. ขยายระยะเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 

4. ลดภาระประชาชนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ โดยภาครัฐสนับสนุนบางส่วน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

 

มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 

1. มาตรการหารายได้เข้ารัฐ ที่ไม่ใช่เพียงภาษี เช่น เจรจาแหล่งก๊าซในพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา การทำแลนบริดจ์ ในพื้นที่ภาคใต้ รัฐบาลเคยรับคำแนะนำว่าจะไปดำเนินการแต่ก็หายเงียบไป

 

2. การลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์มระบบราชการของไทยทั้งหมด โดยเริ่มจาก แพลตฟอร์มทางการคลัง และ ระบบภาษี เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ลดขนาดราชการ และ ป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการใช้ระบบบล็อกเชน

 

3. การแก้ไขระบบศุลกากรที่เป็นปัญหา และ 10 ข้อแนะนำจากที่ทูตจาก 5 ประเทศ สหรัฐ อังกฤษ ญี่ปุ่น เยอรมัน และ ออสเตรเลีย เสนอมา

 

4. ปรับปรุงระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม รวมถึงการเก็บภาษีกับแพลตฟอร์มออนไลน์ของต่างประเทศด้วย

 

5. ควบคุมแพลตฟอร์มต่างชาติไม่ให้มีอิทธิพลกับเศรษฐกิจไทยมากนัก แลเฝะส่งเสริมและพัฒนาแพลตฟอร์มของไทย

 

6. จัดงบประมาณใหม่ โดยต้องเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยต้องปรับลดการใช้จ่ายทางทหาร และ ความมั่นคง

 

7. ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาท/ลิตร จากที่เก็บอยู่ปัจจุบันที่ 5.99 บาท/ลิตร

 

8. กระตุ้นเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่าการแจกเงิน

 

ดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลได้พิจารณาเร่งทำเพื่อจะได้บรรเทาภาระของประชาชน อีกทั้งกำหนดทิศทางประเทศและสร้างความหวังให้กับประชาชน

 

ข่าวยอดนิยม