ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ประทานโล่รางวัล การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 "ราชภัฏ ราชภักดิ์"

02 ธ.ค. 2563

971 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ในการประทานโล่รางวัล การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์
 
วันนี้ เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการประทานโล่รางวัลแก่นักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยจากชุนชนดีเด่น จากการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ’ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ ’ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2563 เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่สาธารณชน และเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการวิจัยของไทย ที่มีศักยภาพนำไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลการนำเสนอบทความดีเด่น ระดับชาติ ภาคโปสเตอร์ , รางวัลการนำเสนอบทความดีเด่น ระดับชาติ ภาคบรรยาย และรางวัลการนำเสนอบทความดีเด่น ระดับนานาชาติ ภาคโปสเตอร์

ข่าวยอดนิยม