ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE

02 ธ.ค. 2563

370 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564
 
วานนี้ เวลา 17.46 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยัง ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ อำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึก แก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ และคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการฯ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ การประชุมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการในปี 2563 และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในปี 2564
 
สำหรับผลสำเร็จของโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา มีการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงดำเนินงานตามพระดำริ ที่ให้เพิ่มช่องทาง ติดต่อผ่านสื่อโซเซียลมีเดียทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ TO BE NUMBER ONE CHANNEL เพื่อให้สมาชิก และประชาชนเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นช่องทางพระราชทานคำปรึกษาปัญหาแก่สมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 29,000,000
คน ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 แพร่ระบาด โครงการฯ ได้ปรับรูปแบบการให้ความรู้ โดยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ให้กับแกนนำ และสมาชิก นำไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE รวม 622 อำเภอ และมีแผนจะขยายให้ครบทั่วประเทศต่อไป รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ เช่น ทู บี นัมเบอร์วัน ไอดอล เพื่อให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี และเป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชน ปัจจุบันมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจฯ เรือนจำ ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งสิ้น 73,321 แห่ง ทั้งนี้ในปี 2564 มีแผนจัดทำฐานข้อมูลโครงการฯ และทดลองใช้ในทุกจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 
ในการนี้ ได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานของโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน ในปี 2564
 

ข่าวยอดนิยม