เรื่องเล่าเช้านี้

กองทัพแจงภาพทหารนั่งเรียน IO เป็นการเรียนการสอนตามปกติ พัฒนาทักษะกำลังพล

02 ธ.ค. 2563

1.9K view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ในช่วงนี้มีการนำภาพทหารกับการใช้โซเชียลมีเดีย ภาพการใช้โทรศัพท์ของทหาร และภาพการอบรมความรู้ทางทหารมาวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา บางภาพก็ตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงไปถึงการทำปฏิบัติการข่าวสาร สร้างความสับสนให้กับสังคมนั้นว่า

 

เรื่องดังกล่าวเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในบทบาทของกองทัพ ต่อการนำเข้าข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดีย จึงขอเรียนข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า ในยุคปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีความจำเป็นกับการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ที่ผ่านมากองทัพบกมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการใช้โซเชียลมีเดียของกำลังพลที่ต้องมีความรู้มีการใช้แพลตฟอร์มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เหมาะสม และรู้เท่าทันสภาพสังคม

 

หน่วยทหารจึงได้จัดการอบรมให้ความรู้กับกำลังพลตามนโยบายที่ได้กล่าวข้างต้น จึงทำให้ปรากฏภาพในลักษณะการใช้งานโทรศัพท์ในหน่วยทหารอย่างกว้างขวาง และทำให้มีการนำไปเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าเป็นการทำปฏิบัติการข่าวสาร รวมทั้งการที่ผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยดูแลคุณภาพชีวิตทหารใหม่มีนโยบาย ให้จัดช่วงเวลาให้ทหารใหม่ใช้โทรศัพท์ติดต่อครอบครัว

 

โดยเฉพาะในช่วงที่หลายจังหวัดเกิดอุทกภัย เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ทางบ้านว่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือไม่ และหน่วยทหารจะได้ไปให้การช่วยเหลือ ซึ่งภาพข่าวก็มีสื่อมวลชนนำไปเสนอข่าวอย่างแพร่หลายก็ถูกนำไปทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนเช่นกัน

 

ส่วนที่ปรากฏภาพทหารนั่งเรียนเรื่องพื้นฐานการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO นั้น ขอเรียนเพื่อความเข้าใจว่า ภาพดังกล่าวเป็นการเรียนการสอนตามปกติของหน่วยทหาร ที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของวิชาการปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation : IO) เนื่องจากเป็นไปตามหลักนิยมทางทหาร และเรื่องการปฏิบัติการข่าวสาร ถือเป็นปฏิบัติการทางทหารรูปแบบหนึ่ง ที่มีใช้อยู่ในกองทัพ หลายประเทศทั่วโลก จึงจำเป็นที่ทหารไทยจะต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกับต่างประเทศ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันประเทศได้

 

ปฏิบัติการข่าวสาร เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรทางทหารของกองทัพบก มีการเรียนการสอนในโรงเรียนทหารของทุกเหล่า และหน่วยทหารระดับต่างๆ สามารถนำไปอบรมเพิ่มพูนความรู้กับกำลังพลภายในหน่วยได้ทุกระดับ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องงานด้านการข่าว สามารถนำไปปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การรบ การสงครามหากเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ กองทัพมิได้มีการนำเรื่องปฏิบัติการข่าวสารมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจในห้วงปกติ

 

อย่างไรก็ตาม ขอเรียนย้ำว่า ทั้งหมดเป็นเรื่องของการให้ความรู้กำลังพล และพัฒนาทักษะการใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อการปฏิบัติงาน โดยไม่ได้มีการไปสร้างผลกระทบเชิงลบให้เกิดขึ้นกับส่วนใด

 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความสนใจติดตาม วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ และเชื่อว่าสังคมส่วนใหญ่มีความเข้าใจ เชื่อมั่นในบทบาทหน้าที่ของกองทัพบก ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างราบรื่นควบคู่กับการดูแลช่วยเหลือบรรเทาทุกความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงนี้ ให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/eayCj4AU6fw

ข่าวยอดนิยม