ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

01 ธ.ค. 2563

228 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

 องคมนตรี ปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
วันนี้ ที่โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์ ที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ของฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา การจ่ายเงินสำรองจังหวัด ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ และหลักเกณฑ์การช่วยเหลือในระยะฟื้นฟู อันจะส่งผลให้มีความพร้อมในการฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์ต่อผู้ประสบภัยพิบัติ
 
สำหรับผลการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 93.51 และมีความต้องการเรียนรู้กฎหมาย และโทษของการกระทำความผิด เครื่องมือและแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม