จับข่าวลวง

แค่ข่าวลือ! การไฟฟ้าฯ แจงผู้ป่วยติดเตียงไม่ได้สิทธิ์ใช้ไฟฟรี แต่ให้สิทธิ์ไม่ตัดไฟฟ้ากรณีค้างชำระ

18 พ.ย. 2563

1.4K view

จับข่าวลวง

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 12.44 - 12.45 น.

ข่าวลือ! การไฟฟ้าฯ แจง ผู้ป่วยติดเตียง ไม่ได้สิทธิ์ใช้ไฟฟรี แต่ให้สิทธิ์ไม่ตัดไฟฟ้ากรณีค้างชำระ

มีการนำข้อความมาส่งต่อกันใหม่ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้สิทธิ์ บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงได้ใช้ไฟฟรี
 
เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอธิบายว่า น่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะที่จริงแล้ว เป็นการให้สิทธิ์ที่จะไม่ตัดกระแสไฟฟ้ากับสถานที่ที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล อาทิ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดูดเสมหะ ไม่ใช่การยกเว้นค่าไฟฟ้า 
 
โดยผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ์ จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์การช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อที่จะไม่ถูกตัดกระแสไฟฟ้ากรณีค้างชำระ ยืดระยะเวลาที่จะถูกถอดมิเตอร์ หรือถูกถอดสายออกไป ซึ่งจะได้ไม่เกิน 3 เดือน และหากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์แล้ว ก็ต้องแจ้งยกเลิกภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความจำเป็น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันว่าไม่ได้ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟรี แต่ให้สิทธิ์ไม่ตัดไฟฟ้า กับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงนั่นเอง 
 
 
ชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/zMvt6WOtiqI

ข่าวยอดนิยม