ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 'คนดีของสังคม' ที่ ม.นอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

30 ต.ค. 2563

335 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ คนดีของสังคม ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ "คนดีของสังคม" เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา 20 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เพื่อประกาศเกียรติคุณ การทำคุณประโยชน์ การสร้างคุณงามความดีให้กับสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รวมถึงเยาวชนไทย ได้ยึดถือเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติตน อีกทั้งเป็นการเชิดชูผู้กระทำความดี ให้มีขวัญและกำลังใจยิ่งขึ้นต่อไป 
 
โดยคัดเลือกบุคคล องค์กร สื่อมวลชน เข้ารับโล่เกียรติคุณในด้านจิตอาสาเพื่อสังคม , ด้านภูมิปัญญาและการพัฒนาท้องถิ่น และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึงมอบรางวัลช่อชัยพฤกษ์ และรางวัล เพชรไพลิน แก่บุคลลากร และนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น รวม 70 รางวัลด้วย
 

ข่าวยอดนิยม