ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำนักศึกษา ม.ราชภัฏ กลุ่มภาคใต้

30 ต.ค. 2563

232 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคใต้ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ วิศวกรสังคม
 
วันนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ วิศวกรสังคม ตามที่ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ขยายผลสร้างผู้นำนักศึกษากลุ่มภาคใต้ จำนวนกว่า 400 คน ให้เป็น “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยการฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเข้าใจ เข้าถึงข้อเท็จจริง และพัฒนากระบวนการที่เป็นระบบร่วมกับชุมชนเพื่อแก้ปัญหา
 
ทั้งนี้ การสร้างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นวิศวกรสังคม คือ การประสานประโยชน์ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นการแสดงพลังในการสร้างสรรค์เพื่อสังคม ซึ่งจะมีคณาจารย์ คอยให้คำแนะนำในลักษณะ coaching เพื่อสร้างทักษะวิศวกรสังคมให้นักศึกษา ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลังทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหา และทักษะการสร้างนวัตกรรมชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคต

ข่าวยอดนิยม