ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุรี

30 ต.ค. 2563

290 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี
 
วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 
โดยให้กำลังใจแก่ครู เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน สร้างผลสัมฤทธิ์การศึกษาแก่นักเรียนให้ดีขึ้น ปัจจุบัน มีนักเรียนจำนวน 565 คน การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2562 และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2562 
 
โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมผลงานทักษะอาชีพของนักเรียน อาทิ การทำของชำร่วย เป็นของที่ระลึก , การปักเย็บเสื้อผ้า ,การทอผ้าซาโอริ , การทำขนมโดนัทจิ๋ว, ตัดผม นวดดัด สรีระ ที่นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา
 
จากนั้น เดินทางไปติดตามการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จังหวัดระยอง รวม 2 แปลง แปลงแรกมีพื้นที่ 54 ไร่ 114 ตารางวา ที่นายประสิทธิ์ สิงหพันธุ์ มอบให้กับมูลนิธิฯ เมื่อปี 2534 ปัจจุบันทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งได้ปรับปรุงให้มีสนามกีฬา สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
 
ส่วนแปลงที่ 2 มีพื้นที่ 1 งาน 33.6 ตารางวา ที่ทางเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี เพื่อก่อสร้างเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าจากโครงการพระราชดำริ ซึ่งนางสาวสุนันทา และนางสาวสุพัตรา ตันธนวิกรัย มอบให้กับมูลนิธิฯ เมื่อปี 2528

ข่าวยอดนิยม