ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยใน จ.ตรัง

30 ต.ค. 2563

502 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง
 
วันนี้ ที่ห้องประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อหาแนวทางพระราชทานความช่วยเหลือต่อไป พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย และผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ 
 
ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่รับทราบ
 
จากนั้น ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 10 ครอบครัว พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 
ทั้งนี้ จังหวัดตรัง ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนหลิ่นฟา ส่งผลทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่อง น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน มีพื้นที่ทางการเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ และทรัพย์สินบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 9 อำเภอ ราษฎรได้รับผลกระทบ 2 พัน 632 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย 
 
โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ องค์กร และจิตอาสาพระราชทาน ได้ระดมให้ความช่วยเหลือ และเยียวยาเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ข่าวยอดนิยม