ข่าวในพระราชสำนัก

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

29 ต.ค. 2563

950 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
วันนี้ เวลา 17.38 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปในการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 
วัดพระพุทธบาท เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อปี 2167 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มีปูชนียสถานที่สำคัญคือ "รอยพระพุทธบาท" ประทับบนแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งต้องตามลักษณะ 108 ประการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้างมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาได้มีการสร้างต่อเติมกันอีกหลายสมัย และยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยจปร.ด้วย ส่วนพระอุโบสถ และพระวิหารต่างๆ สร้างตามแบบศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา และตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
 
นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระพุทธบาท (วิหารหลวง) ที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุต่างๆ อาทิ เครื่องทรงของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทองสำริดโบราณ รอยพระพุทธบาทจำลอง ยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่า และท่อประปาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ข่าวยอดนิยม