ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จ.ตราด

29 ต.ค. 2563

334 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด
 
วันนี้ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด หรือเดิมคือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด ตั้งอยู่ภายในโครงการทับทิมสยาม 01 เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาอยู่ประจำ รับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราด ,สระแก้ว,ปราจีนบุรี และนครนายก ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงไว้ในพระบรมราชูปภัมภ์ เมื่อปี 2556 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด 
 
นอกจากจะทำการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกระดับชั้นแล้ว ยังจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ เน้นการสอนด้านทักษะอาชีพ ทั้งด้านเกษตรกรรม ,พาณิชยกรรม อาทิ การทำเบเกอรี่ ,การเจียระไนพลอย ,การทำน้ำมันเหลือง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

ข่าวยอดนิยม