ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการฝนหลวง รองรับผลกระทบภัยแล้ง ปี 64

29 ต.ค. 2563

455 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ติดตามสถานการณ์น้ำและการปฏิบัติการฝนหลวง รองรับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2564
 
วันนี้ ที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วยนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติการฝนหลวง แก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง การเติมน้ำในเขื่อนประจำปี 2563 รวมทั้งการปรับโครงสร้างอัตรากำลังกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และความคืบหน้าการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ตลอดจนโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการดัดแปรสภาพอากาศตามตำราฝนหลวงพระราชทาน ทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 7 ศูนย์ฯ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 20 หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ 22 ลุ่มน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรที่ประสบภัยแล้ง และยังช่วยลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก
 
โดยที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงทั้งสิ้นจำนวน 5,887 เที่ยวบิน ใน 239 วัน มีรายงานฝนตก 237 วันในพื้นที่ 67 จังหวัด ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ 198.25 ล้านไร่ มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำรวม 231 แห่ง
 
นอกจากนี้ ยังได้วางแผนจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อปฏิบัติการบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปัญหาภัยแล้ง และเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 โดยเป็นการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการฝนหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรต่อไป

ข่าวยอดนิยม