ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะศาลฎีกาเฝ้าฯ

29 ต.ค. 2563

400 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ ตุลาการศาลปกครองชั้นต้น และคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 
วันนี้ เวลา 18.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษา รุ่นที่ 70 และรุ่นที่ 71 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
 
ในโอกาสนี้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสถาบันพัฒนา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และนางกรกันยา สุวรรณพานิช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกา ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
 
เวลา 18.40 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขัน "ไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ซีซั่น 2 มรรควิถีผู้กล้า ด้วยรักและศรัทธา ล่องธาราสู่มหาชลธี เดอะซีรีส์" โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
 
เวลา 18.49 น. นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
 
ในโอกาสนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนายประพัฒน์ ต้นสุวรรณนนท์ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
 
เวลา 19.12 น. ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร
 
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการรางวัลฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ข่าวยอดนิยม