ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเพลิงศพ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์

29 ต.ค. 2563

564 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี
 
วันนี้ เวลา 17.23 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริอายุ 93 ปี โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในการนี้ด้วย
 
พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2469 ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นบุตรของหลวงบริหารสิกขกิจ (ซุ่นกิ๊ต สินธวานนท์) และนางจินดา สินธวานนท์ จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิชาการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุ่นที่ 13 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ระหว่างปี 2530 ถึง 2559 รวมทั้งถวายงานต่างๆ อาทิ กรรมการบริหารและรองเหรัญญิกมูลนิธิอานันทมหิดล, ประธานโครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ , ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.9 , ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส, ประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย, รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง ,รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิ พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,ประธานกรรมการมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี, นายกสมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชีวิตครอบครัว สมรสกับท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ มีบุตร-ธิดา 3 คน

ข่าวยอดนิยม