ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน

27 ก.ย. 2563

524 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน
 
 
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายน 2563 ความว่า... 
 
 
" ฯพณฯ นายกูร์บันกูลี เบียร์ดีมูฮาเมดอฟ ประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน กรุงอาชกาบัต ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชน และความรุ่งเรืองไพบูลย์ของเติร์กเมนิสถาน  
 
 
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันราบรื่นระหว่างประเทศของเราทั้งสอง กอปรกับความเข้าใจอันดีและความจริงใจต่อกัน จะเสริมสร้างความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆ ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน ของประชาชนทั้งสองฝ่าย" พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม