ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม ในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

25 ก.ย. 2563

451 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เปิดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม ในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
วันนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม ในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" เพื่อเปิดโอกาส และสนับสนุนผลงานวิจัย ตลอดจนสินค้าชุมชน ที่ผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อส่งเสริม พัฒนาท้องถิ่น และภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างยั่งยืน โดยมีการแสดงผลผลิตจากโครงการยุทธศาสตร์ สินค้าจากโครงการสตาร์ทอัพ โครงการในท้องถิ่น และโครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นการสนองพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน" 
 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในการบ่มเพาะผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังมุ่งปฏิบัติภารกิจในการเป็นที่พึ่งด้านวิชาการ เพื่อประสานประโยชน์การพัฒนาให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับผิดชอบการพัฒนา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 15 เขต ,จังหวัดสมุทรสาคร 3 อำเภอ และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปีนี้ได้จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น รวม 21 โครงการ อาทิ การตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์และพัฒนาสูตรอาหาร เพื่อเพิ่มยอดขาย การเพิ่มมูลค่าศิลปวัฒนธรรมชุมชน การดูแลผู้สูงวัย และการให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ซี่งล้วนแต่ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวยอดนิยม