ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ได้รับ Gift Voucher Swensen's 1,000 บาท

โดย panisa_p

27 เม.ย. 2565

51 views

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565    ได้รับ Gift Voucher Swensen's  1,000 บาท    

5 ท่าน (เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์) เวลา 11.37-11.45 น.  

1.คุณอัญรินทร์ จันทร์ศรีชัน กทม.

2.คุณนิภาพร คุนาภงษ์กิติ จ.นนทบุรี

3.คุณกิติยา ภู่ทอง กทม.

4.คุณมิ่งขวัญ ลาดนอก จ.สมุทรปราการ

5.คุณอาภาภรณ์ บรรลือสิน จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณอาจสนใจ