ประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้โชคดีรับเสื้อยืดกรรมกรข่าว Comeback (สีขาว) จากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

โดย thichaphat_d

20 ม.ค. 2565

38 views

ผู้โชคดี ได้รับเสื้อยืดกรรมกรข่าว Comeback (สีขาว) จากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564

1.คุณนิรุติ สิทธุวานนท์

2.คุณรวมชัย จงทวีธรรม

3.คุณน้ำทิพย์ โกพัตตา

4.คุณมณีรัตน์ มณีวงศ์

5.คุณสภิญญา จิรวิจิตรวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564

1.คุณสิริลักษณ์  เกิดลาภ

2.คุณรัชรินทร์  พวงเงินมาก

3.คุณสุภาวดี  พระอิสาน

4.คุณบุษยา  อภิชัยเสถียรโชติ

5.คุณบุญส่ง  พงษ์ไทยวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564

1.คุณบีม  เรืองลักษณ์วิลาศ

2.คุณสุภัทราพร  ระภักดี

3.คุณศิริพงษ์  โพธิ์คำ

4.คุณปิยวรรณ  แซ่อุย

5.คุณเกษศิรินทร์  กาญจนประภากุลวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564

1.คุณอังสนา  โกติละกาล

2.คุณพัชริน   ชะราชัย

3.คุณจรัสพัฒน์  พวงมาลัย

4.คุณอภินันท์  อินทร์ธรรม

5.คุณทวีศักดิ์  กาศอุดม


วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564

1.คุณปราณี  อิ่มสมบัติ

2.คุณทิชากร สุนทรกิจชัย

3.คุณผกามาศ  โพธิแดน

4.คุณแววมยุรา  ศรีบัว

5.คุณธนโชติ  คำโสภาวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564

1.คุณศิรดา  แก้วนิล

2.คุณยุวดี  แต้ศิริ

3.คุณศิริเพ็ญ  เกตุวงษ์

4.คุณเนตรชนก  ตื้อยศ

5.คุณดวงกมล   อนุเคราะห์
คุณอาจสนใจ