ประชาสัมพันธ์

PEA ติดตั้งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

โดย panwilai_c

24 พ.ย. 2565

22 views

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู ติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนบุ่งกาแซว จังหวัดอุบลราชธานีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ขั้นฟื้นฟู กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา และหน่วยงานต่างๆพร้อมปล่อยขบวนรถจิตอาสา ฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนบุ่งกาแซว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 100 ครัวเรือนโดยมีพนักงานช่างไฟฟ้าจิตอาสา ลงพื้นที่ติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้ได้มีระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนใช้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ผ่านมา PEA ดำเนินการยกระดับมิเตอร์ให้พ้นน้ำท่วม แก้ไขระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย และฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายหลังน้ำลด โดยจัดทีมช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและช่างไฟฟ้าจากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เข้าร่วมดำเนินการปรับเปลี่ยนมิเตอร์จากมิเตอร์จานหมุน เป็นอิเล็กทรอนิกส์มิเตอร์ เพื่อความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยด้วยการปรับตำแหน่งมิเตอร์ให้สูงขึ้นจากพื้นดิน 2.7 เมตร กรณีติดตั้งบนเสาไฟฟ้าทั่วไป และ 2.2 เมตร กรณีติดตั้งบนเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแบบนั่งร้าน ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้ไฟฟ้ารายเดือนผ่าน PEA Smart Plus รวมทั้ง ตัดต่อแยกวงจรไฟฟ้าให้แก่ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัย 2 ชั้น กรณีเกิดน้ำท่วมที่ชั้น 1 แต่ไม่ถึง ชั้น2 ให้สามารถตัดวงจรไฟฟ้าที่ชั้น 1 และใช้ไฟฟ้า ที่ชั้น 2พบระบบจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ทันที หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plusรับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/QtC1pF4fteI

คุณอาจสนใจ

Related News