ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้รับเสื้อ JACKET (สีฟ้า) และเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว)

โดย panisa_p

21 ต.ค. 2565

6 views

ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ได้รับเสื้อ JACKET (สีฟ้า) และเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 (สีขาว) อย่างละ 5 รางวัล รวม 10 รางวัล


Jacket (สีฟ้า)

1.ธัญจิรา สุทธิมาลา จ.พังงา

2.อารีรัตน์ สังคะคุณ จ.นนทบุรี

3.ลีเตียง แซ่ลิ้ม จ.อุดรธานี

4.ครูนัท สุทธิวรรณ จ.สุพรรณบุรี

5.วิชาพร ชื่นบางบ้า จ.ราชบุรีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3 (สีขาว)

1.ธีรารัตน์ โศภิตวจนะ จ. สิงบุรี

2.เตือนใจ ศรีสุวรรณ จ. นครสวรรค์

3.ศิริวรรณ อัปกาญจน์ จ. อำนาจเจริญ

4.วาสนา ลิขิตพรหมสุข จ.สระแก้ว

5.ภัทรฉวี พงษ์สำราญ จ.ปทุมธานี

คุณอาจสนใจ

Related News