ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้รับ Gift Voucher Pizza 1,200 บาท

โดย panwilai_c

25 ก.พ. 2565

21 views

ผู้โชคดีเรื่องเล่าเช้านี้ ได้รับ Gift Voucher Pizza  1,200 บาท วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565   10 ท่าน ตั้งแต่เวลา 07.06-07.20 น. ได้แก่1. คุณปาวษา  ดูลีย์  กทม.

2. คุณจุฑามาศ  ภักดีนอก  กทม.

3. คุณพงษ์ชัย  โพธิ กทม.

4. คุณธิดารัตน์  สวามิชัย  จ.นครราชสีมา

5.คุณกรชวัล  รอดบุญ  กทม.

6.คุณพรทิพา  ชาญชลธี  จ.นนทบุรี

7.คุณชลธิชา  สุตภักดี  กทม.

8.คุณสุวภี  คูณผล  จ.อุบลราชธานี

9..คุณสมลักษณ์  ผลิตาวงศ์  จ.ปทุมธานี

10.คุณตรีทิตยพิภา  อมรศรีสัจจะ จ.นนทบุรี

คุณอาจสนใจ