ประชาสัมพันธ์

PEA ส่งมอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ใน จ.เชียงใหม่

โดย panwilai_c

5 ส.ค. 2565

336 views

PEA ส่งมอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการพลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานส่งมอบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้และชุมชนบ้านแม่หลองใต้ หมู่ 1 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  


PEA ส่งมอบโครงการฯ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบางกอก เชฟ แชร์ริตี้และชุมชนบ้านแม่หลองใต้ หมู่ 1 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแบบรวมศูนย์ ตามมาตรฐานของ PEA โดยได้นำเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาสนับสนุน ขนาด 35 กิโลวัตต์ พร้อมชุดกักเก็บพลังงาน 211 กิโลวัตต์ชั่วโมง (Off Grid) เพื่อใช้งานจำนวน 78 ครัวเรือน และ 1 โรงเรียน โดยกำหนดให้ใช้ไฟฟ้าสูงสุดสำหรับโรงเรียน 2,000 วัตต์ และครัวเรือนละ 300 วัตต์ ซึ่งต้องใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 535 วัตต์ จำนวน 54 แผง อุปกรณ์แปลงผันไฟฟ้า (Inverter) ขนาด 5,000 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง แบตเตอรี่ ขนาด48 โวลท์ 150 แอมป์ชั่วโมง จำนวน 30 ลูก เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  ซึ่งพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคมต่อไป


การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายของ PEA ดังนี้

1) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

2) ชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

3) ช่างจากโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

4) โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA จิตอาสา The Family PEA

5) จิตอาสาเราและนาย

6) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

7) บริษัท ชไนเดอร์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัดคุณอาจสนใจ

Related News