ประชาสัมพันธ์

สวปอ.มส. SML รุ่นที่ 3 จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

โดย panisa_p

8 ก.ค. 2565

11 views

คณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3 กลุ่มสังคมจิตวิทยา (1) นำโดยพลตรี นพรัตน์ รัตนพงศ์ และคุณจันทรา ธนาวุฒิวศิน ร่วมกับ มูลนิธิอนันตา จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม มอบข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของที่จำเป็นให้กับประชาชน 250 ครอบครัว
และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้กับผู้ป่วยติดเตียง 19 ราย ณ ชุมชนวัดดุสิดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ และในโอกาสนี้ คณะนักศึกษาฯ ยังได้มอบเงินสมทบทุนให้กับศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระรามแปดโดยมี ครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์ครูข้างถนน) เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565

คุณอาจสนใจ