การเมือง

11 รมต.ผ่านฉลุย! 'ประวิตร' คะแนนไว้วางใจสูงสุด 'จุรินทร์' บ๊วย นายกฯยังไม่คิดปรับ ครม.

โดย passamon_a

23 ก.ค. 2565

290 views

11 รัฐมนตรีผ่านฉลุย 'บิ๊กป้อม' ท็อปฟอร์มกวาดคะแนนไว้วางใจสูงสุด ขณะที่ 'บิ๊กป๊อก' ได้คะแนนไม่ไว้วางใจมากสุด เขย่าเก้าอี้ มท.1 ท่ามกลางกระแสปรับครม. ส่วน 'จุรินทร์' ได้บ๊วยสุด แม้แต่รัฐมนตรีที่มีข่าวถูกคว่ำยังได้มากกว่า


วันที่ 23 ก.ค.65 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล หลังจากที่ได้มีการอภิปรายไปเป็นเวลา 4 วัน


โดยก่อนการลงมติ นายชวน ได้ชี้แจงว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 วรรคสี่ กำหนดให้มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 477 คน องค์ประชุมในการลงมติต้องมีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คือ 239 คน ดังนั้นมติไม่ไว้วางใจจะต้องมีคะแนนมากกว่ากึ่ง จึงจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปได้ และการลงมติจะเป็นไปตามลำดับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายตามในญัตติ


โดยผลการลงมติ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับคะแนนไว้วางใจ 256 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 206 คะแนน งดออกเสียง 9 คะแนน ไม่ลงคะแนน 0 คะแนน


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับคะแนนไว้วางใจ 241 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 207 คะแนน งดออกเสียง 23 คะแนน ไม่ลงคะแนน 0 คะแนน


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับคะแนนไว้วางใจ 264 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 205 คะแนน งดออกเสียง 3 คะแนน ไม่ลงคะแนน 0 คะแนน


พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้รับคะแนนไว้วางใจ 268 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 193 คะแนน งดออกเสียง 11 คะแนน ไม่ลงคะแนน 0 คะแนน


พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับคะแนนไว้วางใจ 245 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 212 คะแนน งดออกเสียง 13 คะแนน ไม่ลงคะแนน 0 คะแนน


นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับคะแนนไว้วางใจ 262 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 205 คะแนน งดออกเสียง 5 คะแนน ไม่ลงคะแนน 0 คะแนน


นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รับคะแนนไว้วางใจ 249 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 205 คะแนน งดออกเสียง 18 คะแนน ไม่ลงคะแนน 0 คะแนน


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับคะแนนไว้วางใจ 244 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 209 คะแนน งดออกเสียง 17 คะแนน ไม่ลงคะแนน 0 คะแนน


นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับคะแนนไว้วางใจ 249 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 204 คะแนน งดออกเสียง 18 คะแนน ไม่ลงคะแนน 0 คะแนน


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับคะแนนไว้วางใจ 246 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 206 คะแนน งดออกเสียง 20 คะแนน ไม่ลงคะแนน 0 คะแนน


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับคะแนนไว้วางใจ 243 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 208 คะแนน งดออกเสียง 20 คะแนน ไม่ลงคะแนน 0 คะแนน


โดยผลการลงมติพบว่า พลเอกอนุพงษ์ ได้รับคะแนนไม่ไว้วางใจมากที่สุด 212 เสียง ส่วนนายจุรินทร์ ได้คะแนนไว้วางใจน้อยที่สุด หรือเป็นลำดับสุดท้ายรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีทั้ง 11 คน ขณะที่พลเอกประวิตร ได้คะแนนมากไว้วางใจมากที่สุด และได้คะแนนไม่ไว้วางใจน้อยที่สุด ส่วนรัฐมนตรีที่มีข่าวว่าจะถูกล้มอย่างนายสันติ และนายจุติ กลับพบว่าได้คะแนนมากกว่านายจุรินทร์


ทั้งนี้ ภายหลังการลงมติแล้วเสร็จ ส.ส.พรรคก้าวไกล ที่แต่งชุดดำมาทั้งพรรคได้นำดอกไม้จันทน์ ไปวางไว้บนที่นั่งนายกรัฐมนตรีในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฏร แต่ขณะนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแล้วรับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/AwEcxai0xeI

คุณอาจสนใจ

Related News