การเมือง

‘บิ๊กตู่’ สั่งเด็ดขาด! ห้ามใช้กัญชาในเขตทหาร คุมเข้มพฤติกรรมเสพผ่านโซเชียล

โดย nicharee_m

25 มิ.ย. 2565

107 views

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 พ.อ. จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหมว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้กับกําลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึง ประโยชน์ โทษภัย ข้อปฏิบัติ และข้อควรระวังในการใช้ ปลูก นําเข้า มีไว้และครอบครอง ซึ่งกัญชาและกัญชง

ทั้งนี้ ให้สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเร่งจัดทําแนวทางปฏิบัติ เพื่อควบคุมการใช้และบริโภคกัญชาหรือกัญชงของกําลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหม และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เน้นย้ำและกํากับดูแลกําลังพลให้ใช้กัญชาและกัญชงอย่างถูกวิธี และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งจะต้องไม่เสพหรือบริโภคกัญชาหรือ กัญชงในหน่วยทหาร รวมทั้งก่อนและระหว่างขับขี่ยานพาหนะการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร หรือทํางานที่มีความเสี่ยงในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนห้ามแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้กัญชาและกัญชง อันไม่เหมาะสมในสื่อต่างๆ และสื่อสังคมออนไลน์อย่าง เด็ดขาด

“เมื่อมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขในการออกข้อห้ามไว้ หน่วยงานต่างๆในส่วนของกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพมีกำลังพลใต้ปกครอง ก็ให้หน่วยงานรับผิดชอบออกระเบียบหรือคำสั่งให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงสาธารณสุขให้การใช้อยู่ในกรอบของเรื่องการแพทย์ ไม่ให้ใช้เชิงสันทนาการนอกจากนั้นยังห้ามใช้และบริโภคในหน่วนทหารโดยเด็ดขาด” รองโฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าว


https://youtu.be/RyudhoDwu4U

คุณอาจสนใจ

Related News