การเมือง

'นิด้าโพล' ชี้ เกมการเมืองเป็นต้นเหตุสภาล่ม แนะลงโทษส.ส.ขาดประชุม

โดย sujira_s

13 ก.พ. 2565

10 views

'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจประชาชนชี้เหตุสภาล่ม ส.ส.รัฐบาลควรรับผิดชอบ แม้จะมีสาเหตุมาจากกลุ่มกลุ่มที่ต้องการล้มรัฐบาล แนะลงโทษตัดเงินเดือน สวัสดิการ ส.ส. ขาดประชุม'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง 'สภาล่ม' ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่


-  ร้อยละ 43.44 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลควรรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ 'สภาล่ม'

- รองลงมา ร้อยละ 42.37 ระบุว่า รัฐบาล

- ร้อยละ 37.94 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายค้าน

- ร้อยละ 32.60 ระบุว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

- ร้อยละ 14.66 ระบุว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายชวน หลีกภัย

- ร้อยละ 12.60 ระบุว่า ประธานวิปรัฐบาล นายนิโรธ สุนทรเลขา

- ร้อยละ 11.83 ระบุว่า ประธานวิปฝ่ายค้าน นายสุทิน คลังแสง

- ร้อยละ 2.29 ระบุว่า ไม่ควรมีใครต้องรับผิดชอบ

- และร้อยละ 7.10 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ 'สภาล่ม'

- ร้อยละ 49.85 มองว่า เป็นเกมการเมืองของกลุ่มที่ต้องการล้มรัฐบาล

- รองลงมา ร้อยละ 31.98 ระบุว่า มี ส.ส. จำนวนหนึ่ง ไร้สามัญสำนึกในการทำหน้าที่ภายในรัฐสภา

- ร้อยละ 16.03 ระบุว่า วิปรัฐบาล ไม่มีประสิทธิภาพ

- ร้อยละ 11.91 ระบุว่า มี ส.ส. จำนวนหนึ่ง ขี้เกียจสันหลังยาว

- ร้อยละ 8.17 ระบุว่า รัฐบาลต้องการเตะถ่วงกฎหมาย

-  ร้อยละ 4.89 ระบุว่า วาระการประชุมไม่ดึงดูดใจให้เข้าประชุม

-  ร้อยละ 4.35 ระบุว่า วิปฝ่ายค้านไม่มีประสิทธิภาพ

- ร้อยละ 2.82 ระบุว่า สภาล่มเป็นอุบัติเหตุ ไม่มีใครอยากให้เกิด

- และร้อยละ 2.29 ระบุว่า ส.ส. จำนวนหนึ่งมีภาระหน้าที่อื่น ที่สำคัญกว่าต้องทำ


ความเห็นเรื่องวิธีแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ 'สภาล่ม' ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง


- ร้อยละ 30.15 ระบุว่า ลงโทษตัดเงินเดือน สวัสดิการ ส.ส. ที่ขาดประชุมสภาเกินกว่าที่กำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

- รองลงมา ร้อยละ 22.82 ระบุว่า ลงโทษตัดสิทธิทางการเมือง ส.ส. ที่ขาดประชุมสภาเกินกว่าที่กำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

- ร้อยละ 22.29 ระบุว่า ลงโทษไล่ออกจากตำแหน่ง ส.ส. ในกรณีที่ขาดประชุมสภาเกินกว่าที่กำหนดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

- ร้อยละ 17.71 ระบุว่า ลงโทษปรับเงิน ส.ส. ทุกครั้งที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- ร้อยละ 16.03 ระบุว่า ลงโทษประจานชื่อผู้ขาดประชุมสภาต่อสาธารณะ

-  ร้อยละ 14.20 ระบุว่า ลงโทษยุบพรรคการเมืองที่มี ส.ส. ขาดประชุมสภา      เกินกว่าที่กำหนด

- ร้อยละ 12.60 ระบุว่า ไม่มีวิธีใดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้

- และร้อยละ 2.98 ระบุว่า เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจคุณอาจสนใจ

Related News