การเมือง

'ฝ่ายค้าน' ยันไม่เอา พ.ร.บ.คู่ชีวิต 'ครูธัญ' เจาะกฤษฎีกามอง LGBT ผิดธรรมชาติ

โดย pattraporn_a

15 มิ.ย. 2565

32 views

ที่สภาผู้แทนฯ วันนี้มีการพิจารณาร่างกฎหมายที่อยู่ในความสนใจคือ ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ซึ่งฝ่ายรัฐบาลดันร่าง พ.ร.บ.เรื่องเดียวกันเข้าไปประกบได้สำเร็จ


โดยทันทีที่เข้าสู่วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ กฎหมายสมรสเท่าเทียม ฉบับของพรรคก้าวไกล ฝ่ายรัฐบาล โดย ชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล ได้เสนอให้เลื่อนร่างกฎหมายที่มีลักษณะดียวกัน ของฝ่ายรัฐบาล อีก 3 ฉบับ ที่เพิ่งเสนอเข้าสู่วาระการประชุม มาพิจารณาไปพร้อมกัน แต่ให้แยกลงมติทีละฉบับ


ซึ่งอีก 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และฉบับของ พรรคประชาธิปัตย์ และ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะรัฐมนตรีเสนอ แต่ฝ่ายค้านแสดงความไม่เห็นด้วย โดยระบุว่า หลักการของร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม กับ พ.ร.บ.คู่ชีวิต มีความแตกต่างกัน ขณะที่ทางฝ่ายรัฐบาลพยายามชี้แจงว่าหลักการเดียวกัน จนกระทั่งทั้งสองฝ่ายต่างก็บอกว่าเหมือนกันตรงไหน ไม่เหมือนกันตรงไหน ให้เอาปากกามาวง


หลังมีการโต้แย้ง และประท้วงตอบโต้กันไปมาระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมถึงประธานชวน หลีกภัย ที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ที่ก็ถูกฝ่ายค้านประท้วงเรื่องการทำหน้าที่ด้วย ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ในที่สุดที่ประชุมมีมติให้เลื่อนร่าง พ.ร.บ.ของฝ่ายรัฐบาลขึ้นมาพิจารณาพร้อมกันตามข้อเสนอของนายชินวรณ์


ซึ่งผู้เสนอร่างกฎหมายก็ได้นำเสนอหลักการในร่างกฎหมายของตนเอง เริ่มจาก ส.ส.ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ จากพรรคก้าวไกล ที่ย้ำความแตกต่างของกฎหมายสมรสเท่าเทียม กับ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการของราชการ หากจดทะเบียนคู่ชีวิต ของฉบับคณะรัฐมนตรี คู่ชีวิตจะไม่ได้สวัสดิการราชการร่วมกัน ไม่มีสิทธิลดหย่อนภาษีให้กัน


ช่วงหนึ่ง ส.ส.ธัญวัจน์ ระบุว่า "ธัญ เป็นกระเทย ยืนอยู่ตรงนี้ ธัญเป็นธรรมชาติ ธัญเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีลมหายใจ กระเทย LGBT ที่มาชุมนุมในวันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะเรามีลมหายใจ ธัญไม่เข้าใจว่าโลกเราจะผลิตยานอวกาศไปทำไม เพื่อบินออกไปแล้วหยิบหินดาวอังคารมาบอกกับโลกใบนี้ว่า นี่คือวิทยาศาสตร์ นี่คือหินของดาวอังคาร เราบินไปไกลขนาดนั้น เพื่อยอมรับวิทยาศาสตร์นอกโลก แต่คนที่ยืนข้างๆท่านหรือเพื่อนของท่าน ท่านกลับไม่ยอมรับและมองว่าเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ" และย้ำว่า พ.ร.บ.คู่ชีวิต คือความพ่ายแพ้ของกลุ่ม LGBT


ขณะที่ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต และ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับของคณะรัฐมนตรี ระบุว่า ร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ เป็นการรองรับสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวระหว่างบุคคลเพศเดียวกันซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ


อีกประเด็นที่มีการโต้แย้งร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม คือ เรื่องทางศาลนา โดยนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ฉบับพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ผู้นำศาสนาคริสต์และอิสลามมีความกังวลใจ


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/6e7O9dMs52s

คุณอาจสนใจ

Related News