การเมือง

ที่ประชุมผู้นำเอเปคห่วงสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน กระทบเศรษฐกิจในภูมิภาค

โดย nattakarn_l

18 พ.ย. 2565

32 views

            นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แถลงสรุปผลการประชุมผู้นำเอเปค ในช่วงเช้า โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้นำทั้ง 20 เขตเศรษฐกิจ  โดยที่ประชุมในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เน้นไปที่หัวข้อการเติบโตที่ยั่งยืน สมดุล มีส่วนร่วม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง   ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ได้นำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจ BCG (Bio Circular Green) ต่อที่ประชุม  เน้นส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน  นำความหลากหลายทางชีวภาพ  รวมกับการดำเนินเศรษฐกิจหมุนเวียน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวมาผนวกกัน ซึ่งจะส่งผลให้การค้าการลงทุนหลังจากนี้ ต้องพิจารณาเรื่องของเศรษฐกิจ BCG ด้วย

           ที่ประชุมได้ให้การสนับสนุนและชื่นชมไทย ที่ได้จัดทำเอกสาร Bangkok Goals on BCG Economy หรือ เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG ที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างขีดความสามารถ ส่งเสริมเทคนิคต่าง ๆ รวมถึงการยกระดับทักษะขีดความสามารถของทุกคนในเขตเศรษฐกิจ  ซึ่งในวันพรุ่งนี้ จะมีพิธีปิดการประชุม ผู้นำเขตเศรษฐกิจทุกเขตจะร่วมกันประกาศเอกสาร Bangkok Goals on BCG Economy หรือ เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป็นการยืนยันแนวทางร่วมกัน

              ในที่ประชุมผู้นำเอเปคครั้งนี้  ผู้นำเขตเศรษฐกิจส่วนใหญ่  ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อ , ภาวะเศรษฐกิจถดถอย , ผลกระทบต่อภาคการผลิต (ซัพพลายเชนดิสรัปชั่น) ซึ่งผู้นำมีความเห็นตรงกันว่า  ความไม่สงบดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจ และเรียกร้องให้เร่งยุติปัญหา

           ส่วนการฟื้นเศรษฐกิจหลังจากโควิด-19 ต่างก็ให้น้ำหนักกับแนวทางการฟื้นเศรษฐกิจภายใต้การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูผู้ประกอบการรายย่อย(MSME) ต้องเข้ามามีบทบาท  รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา Digitalization (ดิจิทัลไลเซชั่น) ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างการเติบโตที่ทุกคนมีส่วนร่วม  จะทำอย่างไรให้มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ผู้คนเข้าถึงได้ โดยเรียกร้องให้มีการต่อเติมทักษะ ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีความกังวลเรื่องสถานการณ์พลังงาน ภาคการเกษตร การแก้ไขปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง สนับสนุน การดูแลแก้ปัญหาขยะทางทะเล สนับสนุนกรีนไฟแนนซ์ ให้เข้ามามีบทบาท และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว

คุณอาจสนใจ

Related News