การเมือง

"ชัชชาติ" ลั่น ไม่ผักชีโรยหน้า เผยสถานที่พร้อมรับประชุมเอเปค จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

โดย kanyapak_w

12 พ.ย. 2565

133 views

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพ ลงพื้นที่ เขตบางรัก ในกิจกรรมผู้ว่าสัญจรซึ่งในวันนี้นายชัชชาติ ได้ร่วมการรือกับผู้บริหารเขตบางรัก ในหลายประเด็น ปัญหาหลักในพื้นที่นี่ อย่างเรื่องการจัดเก็บรายได้ ที่พบว่าลดลง จาก 950 ล้าน ลดเหลือ 600 ล้าน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนข้อกฏหมายใหม่ในการเก็บรายได้
เรื่องที่สอง หาบเร่ แผงลอย เนื่องจากในเขตบางรักเป็นแหล่งรวมของภาคธุรกิจหลากหลาย จึงมีคนเจ้ามาทำงานจำนวนมาก จึงมีการค้าขาย ซึ่งเรื่องหาบเร่ แผงลอยได้กำชับทางเขต ให้กวดขันการตังแผงโดยเฉพาะบนทางเท้า ห้ามเพิ่มจำนวนคนขายและส่วนที่มีอยู่เดิมก็ให้หาปนวทางแก้ไข เช่น หาพื้นที่รองรับการค้าขาย อาจจะดำเนินการร่วมกับเอกชน หรือหาพื้นที่สาธารณอื่นๆนอกจากนั่นจะหารือผู้ประกอบการ จัดตลาดนัทแรงงานสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการแรงงาน เพื่อเปิดให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยซึ่งบางคนเคยทำงานมาก่อนและเหตุผลบางอย่างต้องตกงานจึงหันมาค้าขายได้กลับเข้าสู่ระบบแรงงานอีกครั้งซึ่งการแก้ไขปัญหาหาบเร่แผงลอยนั้นทางกรุงเทพมหานครไม่ได้ต้องการแก้ด้วยการไล่ที่แต่ต้องดูในมิติอื่นๆ เช่นหาพื้นที่ทดแทนสร้างอาชีพอื่นทดแทนเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ในระยะยาวนอกจากนั้นในพื้นที่เขตบางรักยังมีเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยที่จะต้องกำชับให้ทางเขตและชุมชนต้องหมั่นฝึกซ้อมแผนรับมือทำความเข้าใจ จุดรวมพลจุดอพยพและแผนหนีไฟของชุมชนต่างๆเพื่อลดความสูญเสียประเด็นด้านการศึกษา ในพื้นที่เขตบางรักเองมี โรงเรียน 5 แห่งได้ เข้าร่วมเขตนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ได้สั่งกำชับให้หมั่นตรวจสอบเรื่องอาหารกลางวันที่จะต้องมีคุณภาพ
ซึ่งในอนาคตได้เสนอให้สถานศึกษาเพิ่มทางเลือกด้านอาหารให้กับผู้เรียนเช่นเพิ่มสลัดบาร์หรือผลไม้เป็นทางเลือกแทนขนมขบเคี้ยว
และยังมีแนวคิดการทำกิจกรรม Food bank ธนาคารอาหาร เหมือนในต่างประเทศ ที่จะมีกลุ่มผู้ประกอบการจะนำอาหารผลไม้ผักต่างๆที่มีเหลือหรืออยู่ในกลุ่มอาหารที่ใกล้ถึงวันหมดอายุแต่ยังสามารถรับประทานได้คือยังไม่หมดอายุนำมารวมยังธนาคารอาหารและเปิดแจกจ่ายให้กับคนทั่วไปสามารถนำกลับไปรับประทานหรือซื้อในราคาถูกเรื่องพื้นที่ทางเดินเท้า ในเขตบางรักเองเพิ่งมีการจัดทำทางเท้าใหม่ในหลาย. ได้กำชับให้มีการกวดขันเรื่องการใช้พื้นที่ทางเท้าให้ถูกประเภทต้องไม่มีการรุกล้ำหรือตั้งแผงค้าเพื่อให้ทางเท้าได้ใช้ประโยชน์ ถูกต้องส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม เอเปค ที่ใกล้จะถึง นายชัชชาติระบุว่าตอนนี้หลายส่วนมีความพร้อม ยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่ไม่มี. ไหนที่ต้องกังวลใจกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในส่วนสถานที่มีการจัดเตรียมสถานที่ตกแต่งเส้นทางผ่าน ที่ใกล้ศูนย์ประชุมและเส้นทางเดินทางยังที่พักรวมถึงทำกิจกรรมของผู้นำ ซึ่งในขณะนี้ในโซเชียลมีการชื่นชมและอยากขอให้เส้นทางหรือสถานที่เหล่านี้คงอยู่คงความสวยงามไว้โดยเรื่องนี้นายชัชชาติกล่าวว่า หลาย. ก็สามารถทำได้การเตรียมความพร้อมครั้งนี้หากเปรียบเหมือนช่วงเทศกาลหรือกิจกรรมหนึ่งบางอย่างสามารถคงไว้ได้แต่บางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงเช่นดอกไม้ที่อาจมีการเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาลนอกจากนั้นเรื่องความกังวลกลุ่มหาบเร่แผงลอยในช่วงเส้นทางไกลพื้นที่ประชุมและเส้นทางผ่านนายชัชชาติระบุว่าคงไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ในเวลาเดียวแต่จะขอให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากที่สุดเพราะหาบเร่แผงลอยมีมานาน ตนไม่ได้ต้องการจัดระเบียบแบบผักชีโรยหน้า แต่อยากทำเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้คนไทยมากกว่าจึงต้องขอใช้เวลาในการแก้ไขซึ่งในปัจจุบันได้ พยายามควบคุมจำนวนหาบเร่แผงลอยไม่ให้เพิ่มมากไปกว่าที่มีอยู่ และในหลาย. ก็ได้เข้าไปแก้ไขด้วยการหาพื้นที่ให้ขายสินค้าทดแทนการใช้ทางเท้า แต่ก็ต้องใช้เวลาในการแก้ไขไม่ใช่ทำแค่เฉพาะต้อนรับผู้นำประเทศอื่นอย่างไรก็ตามในส่วนของสถานที่การประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสวนเบญจกิติ ซึ่งมีการเข้าไปจัดตกแต่งสถานที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่ลานน้ำพุ จนสามารถเปิดใช้งานได้ จึงอยากให้คนไทยได้ลองเข้าไปชมความงามของน้ำพุซึ่งยังมีเวลาอีก2 วัน ก่อนที่จะมีการปิดสวน เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมผู้นำ เอเปค
คุณอาจสนใจ

Related News